Vše o nákupu Reklamace

Reklamace

1) Podání reklamace
   1.1) Zaslání reklamovaného zboží
   1.2) Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz
2) Vrácení zboží v 14-ti denní lhůtě
   2.1) Odstoupení od smlouvy
   2.2) Zaslání zboží

   2.3) Vrácení peněz

Pokud Vás potkala ta nepříjemnost, že musíte zakoupené zboží reklamovat, zde je návod, jak reklamaci rychle vyřídit:

1) Podání reklamace

 1. Vyplňte reklamační formulář on-line
  V uživatelském účtu Můj iKarmel, prosím, vyplňte reklamační on-line formulář – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky.
 2. Zašlete nám e-mail, který musí obsahovat:
  1. číslo objednávky
  2. zboží, kterého se reklamace týká
  3. popis zjištěných závad a jejích projevů
 3. Zavolejte nám
  Naši kolegové ze zákaznického oddělení jsou Vám k dispozici na telefonním čísle: +420 230 233 591 nebo +420 731 633 355 a reklamaci Vám pomohou vyřídit po telefonu. Opět od Vás budou potřebovat znát číslo objednávky a popis zjištěných vad a jejích projevů.
 4. Zašlete nám reklamaci poštou
  adresa zákaznického oddělení je: 

  Karmelitánské nakladatelství s.r.o.
  zásilková služba
  Thákurova 3
  160 00 Praha 6

1.1) Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo poštou na adresu prodejce.

Karmelitánské nakladatelství s.r.o.
zásilková služba
Thákurova 3
160 00 Praha 6

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní. Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zasláním zboží Vám budou uhrazeny (složenkou či na účet dle dohody).

1.2) Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetkami, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu do přístroje apod. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Každá reklamace je zaznamenána a registrovanému zákazníkovi je přístupná na stránkách internetového knihkupectví v menu uživatelského účtu Můj iKarmel, kde je k dispozici náhled na aktuální průběh řešení reklamace a vyjádření prodávajícího. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nebo složenkou co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

2) Vrácení zboží v 14-ti denní lhůtě

2.1) Odstoupení od smlouvy

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právo na vrácení zboží Vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Zákazník má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě digitálních  nosičů (CD, DVD) nesmí být porušen igelitový přebal
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

  Karmelitánské nakladatelství s.r.o.
  zákaznické oddělení
  Thákurova 3
  160 00 Praha 6

2.2) Zaslání zboží

Zboží  doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Karmelitánské nakladatelství s.r.o.
zákaznické oddělení
Thákurova 3
160 00 Praha 6

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pozor: přiložte prosím vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele.

2.3) Vrácení peněz

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, složenkou nebo v případě, že bylo zboží uhrazeno kartou, Vám je vrátíme na kartu co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Zákon o ochraně spotřebitele
Občanský zákoník