Slovník spirituality

Poslední šance
Povrchové poškození
Žluté listy

Stefano de Fiores , Tullo Goffi

Popis kniha , hmotnost: 1,2600 kg , více

Doporučená cena 790 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 711

Není skladem

111 monograficky zpracovaných hesel //*64 autorů včetně našich //*1500 tématických okruhů v rejstříku//Absolutno* Antinomie* Apoštolát* Askeze* Ateista* Bratrst... více

Podrobné informace - Slovník spirituality

Autor: Stefano de FioresTullo Goffi
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:1999
Popis zboží: kniha , hmotnost: 1,2600 kg , tloušťka: 0,056 cm , vazba: vázaná , počet stran: 1295
Objednací číslo:10450
EAN:9788071923381
ISBN:
Edice:
Témata: spiritualita  slovník 
Klíčová slova: 2. vatikánský koncil spiritualita
111 monograficky zpracovaných hesel //*64 autorů včetně našich //*1500 tématických okruhů v rejstříku//Absolutno* Antinomie* Apoštolát* Askeze* Ateista* Bratrství* Buddhismus* Celibát* Cesta duchovní* Církev* Člověk duchovní* Člověk evangelia* Ďábel-exorcismus* Dějiny spirituality* Děti Boží* Ekologie* Ekumenismus duchovní* Eschatologie* Eucharistie* Exercicie* Feminismus* Hinduismus* Horizontalismus* Hrdinství* Hřích a pokání* Hříšník-hřích* Charismatikové* Chudý* Islám* Jáhen* Ježíš Kristus* Jóga-Zen* Kajícník* Kontemplace* Kristocentrismus* Krize* Kříž* Laik* Láska* Liturgické slavení* Maria* Meditace* Mládež* Modlitba* Mučedník* Mystika křesťanská* Naděje* Následování* Nejsvětější Srdce Ježíšovo* Neokatechumenát* Novinář* Obrácení* Obraz* Otec duchovní* Patologie duchovní* Pokora* Pokušení* Politika* Poslušnost* Poušť* Povolání* Pracující* Proroci* Prorocká kontestance* Protestantismus* Přátelství* Psychologie a spiritualita* Rady evangelijní* Revize života* Rodina* Rozlišování* Sdělovací prostředky* Sekulární společnost* Sexualita* Slovo Boží* Služba pastýřská* Smrt a zmrtvýchvstání* Smysl pro Boha* Sociologie* Spiritualita* Spiritualita soudobá* Společenství života* Starý člověk* Svatý* Svět* Svoboda křesťanská* Symboly duchovní* Tajemství velikonoční* Tělo* Teologie spirituální* Trpící-nemocný* Učitel-vychovatel* Umělec* Utopie* Vědec* Věřící* Vidoucí* Volný čas* Vůle Otce*Východ křesťanský* Vzory duchovní* Zasvěcený život* Zbožná cvičení* Zbožnost lidová* Zkušenost duchovní* Zkušenost křesťanská* Znamení časů* Zralost duchovní* Žalmy* Židovská spiritualita//Přístup ke zpracování hesel://Zaměření na současný křesťanský život s ohledem na závěry 2. vatikánského koncilu//* Nalezení nových výrazových pojmů odpovídajících kultuře naší doby//* Prezentace spirituality jako dynamického procesu zrání//* Duchovní zkušenost a vztah ke společnosti//* Snaha o mezináboženský dialog//* Spiritualita jako integrální součást lidského života//* Vědecký pokrok jako inspirace a výzva//* Otevřenost Duchu a tradici církve