Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Jiří Hanuš , Lukáš Fasora

Popis kniha , vazba: brožovaná , více

Doporučená cena 135 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 122

Není skladem

Sekularizace je pojem, jímž se označuje postupné mizení náboženství z veřejného prostoru na základě určitých dějinných trendů, či záměrné odstraňování náboženst... více

Podrobné informace - Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Autor: Jiří HanušLukáš Fasora
Nakladatel: CDK
Rok vydání:2007
Popis zboží: kniha , vazba: brožovaná , počet stran: 139 , hmotnost: 0,1570 kg , tloušťka: 0 cm
Objednací číslo:CDK0303
EAN:9788073251178
ISBN:978-80-7325-117-8
Edice:
Témata:
Klíčová slova: 19. století církevní dějiny
Sekularizace je pojem, jímž se označuje postupné mizení náboženství z veřejného prostoru na základě určitých dějinných trendů, či záměrné odstraňování náboženství z tohoto prostoru. Historikové zkoumají sekularizaci v Evropě především třemi směry: v prvé řadě je zajímají velké revoluční události, nejvíce Francouzská revoluce; za druhé různé „kulturní boje“, v nichž jsou významnými aktéry státy, jejich politické reprezentace, národní církve i instituce papežství; za třetí se věnují rozboru moderní doby a představám vědeckého uspořádání společnosti, rozvoji ideologie pokroku a „plíživým“ formám sekularizace, při nichž mizí náboženské normy z norem právních. Cílem kolokvia, uspořádaného Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy a CDK na půdě Filozofické fakulty MU v listopadu roku 2006, bylo zmapování bádání o sekularizaci v Čechách a na Moravě a vytýčení badatelských priorit. Významní odborníci se vyslovili k problematice specifik sekularizace v rámci habsburské říše a specifik jednotlivých konfesí, politických struktur a institucí a jejich podílu na odkřesťanštění společnosti, významu náboženských symbolů a gest, rozdílu českého a moravského prostředí i diference mezi českým a německým obyvatelstvem. Kolokvium ukázalo, že problém sekularizace české společnosti je bezesporu aktuální téma. Jako nejzajímavější a badatelsky nejvděčnější se ukázaly otázky spojené se „symbolikou moci“ a jazykem, s výzkumem venkova ve srovnání s městskými centry a s výzkumem národních a náboženských stereotypů a kolektivní paměti.// //AUTOŘI://Lukáš Fasora - Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890-1913 //Jiří Hanuš - Sekularizace 1848-1914: badatelské problémy a současná situace //Jiří Malíř - Sekularizace a politika v "dlouhém" 19. století//Pavel Marek - František Jan Kroiher mezi ultramontanismem a sekularizací//Martin Markel - Počátky křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě//Zdeněk R. Nešpor - Protestantské konfesionální školství v českých zemích v "dlouhém 19. století"//Jan Randák - Sekularizace náboženské řeči a gest v české revoluci 1848/49 //Milan Řepa - Sekularizace českého národního hnutí na Moravě //Jaroslav Šebek - Sekularizační tendence a jejich vliv na vývoj německých katolických aktivit v českých zemích na přelomu 19. a 20. století