O počátcích církve

Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

Joseph Ratzinger

Popis kniha , vazba: vázaná , více

Doporučená cena 199 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 179

Není skladem

Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se pape... více

Podrobné informace - O počátcích církve

Autor: Joseph Ratzinger
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2008
Popis zboží: kniha , vazba: vázaná , počet stran: 173 , hmotnost: 0,2180 kg , tloušťka: 0 cm
Objednací číslo:101329
EAN:9788071952183
ISBN:
Edice:
Témata: spiritualita  teologie  historie 
Klíčová slova: Benedikt XVI. rané křesťanství
Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a nakonec úvahy věnované apoštolu Pavlovi a dalším důležitým protagonistům vznikající církve. Autorovi leží na srdci především těsný vztah Krista a církve. Dnes často panuje názor, že křesťanství je ryze individuální věc, že můžeme přijmout některé Ježíšovy myšlenky a současně odmítnout jeho církev. Benedikt XVI. se snaží pochopit příčiny takového smýšlení a vysvětluje, že Ježíš Kristus je navzdory omezením a různým stinným stránkám naší přirozenosti v církvi přítomen. Hlavní část knihy se zabývá jednotlivými apoštoly a tím, co nám o nich a o jejich díle říká Bible i jiné prameny, co bylo klíčové pro jejich setkání s Kristem. Klade si také otázku, jak můžeme na počátku 21. století následovat Kristovy apoštoly my.//Text je dělen do těchto kapitol:////Základy//1. Ježíš, vyvolení Dvanácti a založení církve//2. Apoštolové vyvolení za svědky Krista//3. Dar společenství//4. Služba společenství//5. Společenství v čase: Tradice//6. Apoštolská tradice//7. Apoštolská posloupnost////Dvanáct//8. Petr, rybář//9. Petr, apoštol//10. Petr: Skála, na které Kristus založil církev//11. Ondřej, první povolaný//12. Jakub Větší//13. Jakub Menší//14. Jan, syn Zebedeův//15 Jan, Teolog//16. Jan, prorok z Patmu//17. Matouš//18. Filip//19. Tomáš//20. Bartoloměj//21. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš//22. Jidáš Iškariotský a Matěj////Další apoštolové a spolupracovníci//23. Pavel z Tarsu//24. Pavel a ústřední význam Ježíše Krista//25. Pavel a Duch svatý v našich srdcích//26. Pavel a život církve//27. Timotej a Titus//28. Štěpán, první mučedník//29. Barnabáš, Silas a Apollos//30. Akvila a Priscilla//31. Ženy ve službě evangeliu