O počátcích církve

Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících

Joseph Ratzinger

Popis kniha , vazba: vázaná , více

Doporučená cena 199 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 179
ks + -

Skladem

Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se pape... více

Podrobné informace - O počátcích církve

Autor: Joseph Ratzinger
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2008
Popis zboží: kniha , vazba: vázaná , počet stran: 173 , hmotnost: 0,2180 kg , tloušťka: 0 cm
Objednací číslo:101329
EAN:9788071952183
ISBN:
Edice:
Témata: spiritualita  teologie  historie 
Klíčová slova: Benedikt XVI. rané křesťanství
Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a nakonec úvahy věnované apoštolu Pavlovi a dalším důležitým protagonistům vznikající církve. Autorovi leží na srdci především těsný vztah Krista a církve. Dnes často panuje názor, že křesťanství je ryze individuální věc, že můžeme přijmout některé Ježíšovy myšlenky a současně odmítnout jeho církev. Benedikt XVI. se snaží pochopit příčiny takového smýšlení a vysvětluje, že Ježíš Kristus je navzdory omezením a různým stinným stránkám naší přirozenosti v církvi přítomen. Hlavní část knihy se zabývá jednotlivými apoštoly a tím, co nám o nich a o jejich díle říká Bible i jiné prameny, co bylo klíčové pro jejich setkání s Kristem. Klade si také otázku, jak můžeme na počátku 21. století následovat Kristovy apoštoly my.//Text je dělen do těchto kapitol:////Základy//1. Ježíš, vyvolení Dvanácti a založení církve//2. Apoštolové vyvolení za svědky Krista//3. Dar společenství//4. Služba společenství//5. Společenství v čase: Tradice//6. Apoštolská tradice//7. Apoštolská posloupnost////Dvanáct//8. Petr, rybář//9. Petr, apoštol//10. Petr: Skála, na které Kristus založil církev//11. Ondřej, první povolaný//12. Jakub Větší//13. Jakub Menší//14. Jan, syn Zebedeův//15 Jan, Teolog//16. Jan, prorok z Patmu//17. Matouš//18. Filip//19. Tomáš//20. Bartoloměj//21. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš//22. Jidáš Iškariotský a Matěj////Další apoštolové a spolupracovníci//23. Pavel z Tarsu//24. Pavel a ústřední význam Ježíše Krista//25. Pavel a Duch svatý v našich srdcích//26. Pavel a život církve//27. Timotej a Titus//28. Štěpán, první mučedník//29. Barnabáš, Silas a Apollos//30. Akvila a Priscilla//31. Ženy ve službě evangeliu