Husovská dilemata

Ctirad Václav Pospíšil

Popis , hmotnost: 0,4900 kg více

Doporučená cena 390 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 351
ks + -

Skladem

Není tajemstvím, že již dlouhá desetiletí nevznikla monografie o Janu Husovi z pera katolického autora. Pokud bychom se zaměřili na specificky teologické vyhodn... více

Podrobné informace - Husovská dilemata

Autor: Ctirad Václav Pospíšil
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2015
Popis zboží: , hmotnost: 0,4900 kg
Objednací číslo:101927
EAN:9788071958161
ISBN:978-80-7195-816-1
Edice: Studium
Témata:
Klíčová slova: husitství Jan Hus
Není tajemstvím, že již dlouhá desetiletí nevznikla monografie o Janu Husovi z pera katolického autora. Pokud bychom se zaměřili na specificky teologické vyhodnocení odkazu této postavy, je tato časová prodleva ještě delší. A právě tento dluh se kniha, kterou držíte v rukou, snaží šest století po jeho smrti začít splácet. //Autor chce nejenom probouzet zájem o tuto vpravdě ožehavou tematiku a poskytovat solidní informace, ale také a především přivádět k hlubšímu zamyšlení nad zodpovědným postojem k Janu Husovi, jeho poselství, k utrakvistické tradici i k dlouhotrvajícím sporům o betlémského kazatele, které znepokojovaly naše předky od poloviny devatenáctého století až do konce století, které se před patnácti lety uzavřelo. Opírá se přitom o přínosy nejpřednějších současných i dřívějších českých historiků, aby na tomto základě dopěl k nástinu řešení těžkých dilemat, která jsou s postavou Jana Husa neoddělitelně spjata. V poslední, velmi obsáhlé kapitole se vyrovnává s otázkou Husova teologického myšlení, přednostně v oblasti eucharistické nauky. Konstatování, že Jan Hus byl v zásadě katolickým teologem, který se příliš neodchyloval od dobových myšlenkových schémat, odborníky nepřekvapí. Způsob autorovy argumentace je však nepochybně inovativní. Cosi obdobného ale podle autora platí i Jakoubkovi ze Stříbra a celé utrakvistické tradici, kterou by katolík neměl vnímat jako něco sobě výslovně cizího. Kniha je určena nikoli pouze katolíkům, ale také všem, kdo se zajímají o postoj věřících této církve k Janu Husovi a husitství. Jelikož teologie a filosofie tvoří nedílnou součást příběhu betlémského horlivce, mohli by zde najít nejednu inspiraci i odborníci z jiných oborů, kteří se touto tematikou zabývají. Lze oprávněně očekávat, že dílo vyvolá živou diskusi.//Audio záznam rozhovoru s prof. C. V. Pospíšilem, který odvysílal ČRO v pořadu Host Radiožurnálu 3. 7. 2015 si můžete poslechnout kliknutím na odkaz http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3423022//Recenzi knihy od Jana Lukavce otiskl Respekt 30/2015 a její plná verze je k přečtení zde:http://iliteratura.cz/Clanek/35091/pospisil-ctirad-vaclav-husovska-dilemata.//Hesla z obsahu://1 JAN HUS – IDEÁL V POSTIDEOLOGICKÉ DOBĚ? // 2 ROZPLÉTÁNÍ GORDICKÝCH UZLŮ ANEB DRUHÝ ŽIVOT JANA HUSA // 2.1. Současný katolík a Jan Hus // 2.2. Základní typy Husova obrazu v našich dějinách// 2.3. Jan Pavel II. a výsledky lateránského sympozia 1999 //Exkurs: Dilema jménem Jan Žižka //3 DOBA MISTRA JANA HUSA – EPOCHA KRIZÍ, ROZPORŮ A TĚŽKÝCH DILEMAT //4 JOHN VIKLEF – DILEMA NOMINALISMU A REALISMU 5 VIKLEF V ČECHÁCH NA PŘELOMU 14. A 15. STOLETÍ. DILEMA „VIKLEF FILOSOF A REFORMÁTOR“ – ORTODOXIE „SVATOSVATÉHO NÁRODA ČESKÉHO //6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽIVOTĚ JANA HUSA //7 HUSOVA NAUKA O EUCHARISTII A OTÁZKA JEHO PRAVOVĚRNOSTI V KONTEXTU JEHO PROCESU A NÁSLEDNÉHO UTRAKVISMU // 7.1. Stručný genetický výklad pravého významu transsubstanciačního modelu vyjadřování víry v tajemství Kristovy přítomnosti v eucharistii // 7.2. Milíč z Kroměříže a následný boj o časté svaté přijímání laiků ze strany takzvaných předchůdců Jana Husa // 7.3. Stanislav ze Znojma – specifická recepce Viklefa a konsubstancialismus // 7.4. Husova nauka o reálné přítomnosti Kristově v eucharistii a jeho kontroverzní eklesiologie // 7.5. Bohoslužba slova – Husovo karatelství // 7.6. Hus a wilsnacká událost // 7.7. Počátky podávání svátosti oltářní laikům pod obojí způsobou a postoj Jana Husa k této staronové praxi // 7.8. Konsubstancialismus Jakoubka ze Stříbra, obnovitele tradice laického kalicha // 7.9. Kostnický proces s Janem Husem a naše dilemata