Podobné produkty k titulu "Uvedení do víry"


Není skladem

-20 %
Dogma pod Božím slovem

Přístupně napsaná práce předního současného teologa, filosofa a biblisty patří stále k aktuálním studiím v oboru dogmati...

-20% 84 Kč 67Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-20 %
Duchovní ekumenismus

Dokument, jehož autorem je významný teolog a předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, je svým...

-20% 119 Kč 95Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-20 %
Evangelium o rodině

Přednášku „Evangelium o rodině“, která se setkala s mimořádným ohlasem, připravil kardinál Kasper z podnětu papeže Frant...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Skladem

-20 %
Dogmatika pro studium i pastoraci

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teol...

-20% 990 Kč 792Do košíku
Skladem
Zlevněno

-20 %
Teologické směry 20. století

Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a j...

-20% 625 Kč 500Do košíku
Skladem

-20 %
Ve své lásce nás předem určil

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo s...

-20% 479 Kč 383Do košíku
Skladem

-20 %
O separovaných substancích

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V prv...

-20% 240 Kč 192Do košíku
Skladem

-20 %
Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010

Souhrný přehled české trinitární teologie a pneumatologie.

-20% 400 Kč 320Do košíku
Skladem

-20 %
Fenomén "katolická teologie"

Zrození teologie spadá prakticky vjedno se zrozením křesťanství, protože se ukázalo být nutnou součástí hlásání a předáv...

-20% 195 Kč 156Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-20 %
Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995

Je povinností připomenut, že mezi dokumenty Mezinárodní teologické komise (MTK), které mají výraznou spojitost se soteri...

-20% 249 Kč 199Do košíku
Není skladem

-20 %
Katolický pohled na náboženskou pluralitu

Kniha nabízí úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím v katolické perspektivě. Předsta...

-20% 240 Kč 192Do košíku
Není skladem

-20 %
Nevěsta Beránkova

Tolik diskutované dílo ruského filosofa a teologa, "východní perly" francouzské emigrace. Dogmaticko-filosofický traktát...

-20% 590 Kč 472Do košíku
Skladem

-20 %
Utěšitel

Ze slavné Bulgakovovy sofiologické trilogie se souhrnným názvem "O Boholidství" v českém překladu vyšla její p...

-20% 490 Kč 392Do košíku
Skladem

-20 %
Církev

Co je to církev? Jaký je její původ a důvod existence? Má dnes církev stále smysl? Na všechny tyto otázky odpovídá tato ...

-20% 140 Kč 112Do košíku
Skladem

-20 %
Beránek Boží

První díl teologické trilogie.//Ruský myslitel Sergej Bulgakov (1871–1944), žijící dlouhá léta v Paříži, patří bezesporu...

-20% 540 Kč 432Do košíku
Skladem

-20 %
Kompendium evangelické dogmatiky

Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Autor – profesor systematické teologie v Osnabrücku...

-20% 249 Kč 199Do košíku
Není skladem

-20 %
Úvod do křesťanství

Na konci šedesátých let se mladý profesor Ratzinger stal světově známým díky knize Úvod do křesťanství. Pokouší se v ní ...

-20% 389 Kč 311Do košíku
Skladem

-20 %
Procesuální teologie

Epperlyho uvedení do procesuální teologie přichází k českým čtenářům jako vůbec první obsáhlý text, který se tomuto teol...

-20% 299 Kč 239Do košíku
Skladem
Povrchové poškození

-20 %
Svatý Tomáš Akvinský

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O tako...

-20% 320 Kč 256Do košíku
Skladem

-20 %
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie...

-20% 178 Kč 142Do košíku
Skladem

-20 %
Poslání a milost

Knihu Poslání a milost koncipoval Karl Rahner jako výběr svých dvaceti čtyř nejvýznamnějších statí z pastorální teologie...

-20% 450 Kč 360Do košíku
Skladem

-20 %
Teologie stvoření

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College...

-20% 365 Kč 292Do košíku
Skladem

-20 %
Člověk mezi nebem a zemí

Analýza a srovnání pojetí víry v dílech dvou velkých postav protestantské teologie 20. století, Paula Tillicha a Karla B...

-20% 249 Kč 199Do košíku
Není skladem

-20 %
Mystérium víry

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní seznamuje čtenáře nejen s v...

-20% 249 Kč 199Do košíku
Skladem

-20 %
O českých teologických současnících

Text zahrnuje velký sumář informací. Analyzuje podle chronologické posloupnosti všechny publikace sedmi současných český...

-20% 320 Kč 256Do košíku
Skladem

-20 %
Hermeneutika mystéria

Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumov...

-20% 320 Kč 256Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 2-3/2011 - John Henry Newman

Z obsahu čísla:////EDITORIAL////Téma////EX UMBRIS ET IMAGINIBUS AD VERITATEM//Životní cesta intelektuála, kněze a světce...

-20% 220 Kč 176Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 1/2010 - Velikonoční tajemství

Z obsahu čísla:////Editorial////Walter Kasper - Kříž jako zjevení lásky Boha//Karl-Heinz Menke - Balthasarova „Teologie ...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
O Boží moci II.

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahuj...

-20% 430 Kč 344Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 2/2010 - Přirozený zákon

Z obsahu:////Editorial////Dominique Weber, Vincent Carraud – Přirozené právo: Kritická funkce//Glenn W. Olsen – Přirozen...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Apoštolské vyznání

Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat o...

-20% 69 Kč 55Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 3-4/2010 - Svátost manželství

Editoriál////Téma////„Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gen 2,18). Manželství jako dialogická svátost - Pavel Vojtěch Koh...

-20% 220 Kč 176Do košíku
Není skladem

-20 %
Víra usilující rozumět

Tato kniha je jedním z nejpřístupnějších úvodů do křesťanské teologie. Nabízí vhled do reformované tradice a současně je...

-20% 299 Kč 239Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 1/2011 - Tajemství Církve a Izraele

Z obsahu čísla:////Editorial////„Tajemství Izraele“ v Pavlově zkušenosti a reflexi - Rinaldo Fabris//Nová smlouva. K te...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 4/2011 - Mezi nanebevstoupením a parusií

Editorial////Téma////LUKÁŠOVO DVOJÍ VYPRÁVĚNÍ, JEDNA TEOLOGIE DOVRŠENÍ - Henry de Villefranche//JEŽÍŠ MEZI NANEBEVSTOUPE...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Martin Luther - Uvedení do života, díla a odkazu

Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti ně...

-20% 250 Kč 200Do košíku
Skladem

-20 %
Krásné slovo otce Špidlíka 7.a 8. díl (DVD)

V letech 1994 - 1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Š...

-20% 179 Kč 143Do košíku
Není skladem

-20 %
Svět bez Boha

Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří patří k nejčtenějším autorům současné spi...

-20% 239 Kč 191Do košíku
Skladem

-20 %
Základy křesťanské víry

Kniha je rozsáhlým úvodem do problematiky křesťanské víry a stěžejním dílem jednoho z největších teologů 20. století, je...

-20% 599 Kč 479Do košíku
Není skladem

-20 %
Otázky o ctnostech I.

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru ...

-20% 290 Kč 232Do košíku
Skladem

-20 %
Krédo

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí...

-20% 300 Kč 240Do košíku
Skladem

-20 %
Naslouchat teoložkám

O ženách-teoložkách se obvykle mluví v souvislosti s feministickou problematikou. Jaká však je teologie žen, které netem...

-20% 198 Kč 158Do košíku
Skladem
Zlevněno
Povrchové poškození
Žluté listy

-20 %
Otázky o ctnostech III

Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hr...

-20% 140 Kč 112Do košíku
Skladem

-20 %
Znovuobjevení symbolu u Louise-Marie Chauveta

Kniha představuje, analyzuje a kriticky hodnotí pojetí symbolu u současného francouzského teologa Louise-Marie Chauveta,...

-20% 298 Kč 238Do košíku
Skladem

-20 %
O Boží moci I.

Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hr...

-20% 290 Kč 232Do košíku
Skladem

-20 %
Fundamentální teologie

Kniha fundamentální teologie přibližuje čtenáři – přístupným jazykem – předmět a metodu fundamentální teologie, jedné z ...

-20% 160 Kč 128Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 1/2014 - Apologie a apologetika

EDITORIAL//NALÉHAVÁ POTŘEBA NOVÉ APOLOGETIKY PRO CÍRKEV 21. STOLETÍ, kardinál William J. Levada//NEAKTUÁLNÍ APOLOGETIKA ...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice

Tato edice tří dokumentů Mezinárodní teologické komise (MTK) vznikla jako součást širšího záměru publikovat české překla...

-20% 199 Kč 159Do košíku
Skladem

-20 %
Salve - Revue pro teologii a duchovní život 4/12

Marie J. Pitterová OP: Trpící Bůh? Starozákonní pohled na Boží „utrpení“//David Vopřada: Boží utrpení u Órigena//Gilles ...

-20% 80 Kč 64Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 3/2015 - Kenoze: moc v bezmoci

Editorial//Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně//Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Je...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 2/2014 - Zdraví

EDITORIAL//OD PŘIROZENOSTI KE SLÁVĚ. MILOST NEMOCI, Jean-Pierre Batut//ZDRAVÍ MEZI VĚDOU A MOUDROSTÍ, Hans Urs von Balth...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 1/2016 - Posvěť se jméno tvé

Mezinárodní katolická revue Communio je recenzovaný odborný časopis, vychází 4x ročně. Recenzovány jsou všechny publikov...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Tři dopisy Tomáše Akvinského

Publikace, kterou zde čtenáři předkládáme, obsahuje tři listy Tomáše Akvinského v českém překladu, doplněné o úvodní stu...

-20% 125 Kč 100Do košíku
Skladem

-20 %
O katolickém kněžství

V této encyklice papež Pius XI. předkládá čtenáři ryzí nauku o velikosti katolického kněžství. O jeho vznešeném poslání...

-20% 190 Kč 152Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 1-2/2013 - Blahoslavenství

EDITORIAL//JEŽÍŠ A BLAHOSLAVENSTVÍ, Vojtěch Brož//VÝKLAD BLAHOSLAVENSTVÍ U TOMÁŠE AKVINSKÉHO, Tomáš Machula//BEATI PAUPE...

-20% 220 Kč 176Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 3/2014 - Ecclesiam unam

EDITORIAL//JEDNA CÍRKEV A JEJÍ JEDNOTA, Robert Svatoň//JEDNOTA CÍRKVE V EKUMENICKÉ PERSPEKTIVĚ, Kurt kardinál Koch//CÍRK...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 3/2013 - Moudrost

EDITORIAL//„ZAMILOVAL JSEM SI MOUDROST…“, Alexis Leproux//AUGUSTINOVA CESTA K BOŽÍ MOUDROSTI – KRISTUS A CÍRKEV, David V...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Po stopách české fundamentální teologie v období 1800-2010

Kniha obsahuje komentovanou bibliografii české teologické literatury z oblasti fundamentální teologie v období 1800-2010...

-20% 240 Kč 192Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 4/2014 - Teologie a umění

EDITORIAL//UMĚNÍ MIMO DOBRO A ZLO? POHLEDY BÁSNÍKŮ, J. W. Goethe, Karel Čapek//„Z LÁSKY JEN SLOVO TU PŘEBÝVÁ“ ANEB O CHL...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 1/2012 - Maria dnes

EDITORIAL////Téma//MARIA DNES - Hans Urs von Balthasar//MARIA, NASE SESTRA. SDÍLET MARIIN ZPŮSOB ZIVOTA - Pavel Vojtěch ...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 4/2013 - Ecclesiam Sanctam

EDITORIAL//SVATOST CÍRKVE JAKO ŽIVOT V KRISTU A JEJÍ SVÁTOSTNÁ POVAHA PODLE MIKULÁŠE KABASILY, Ioannis Spiteris//„ZJEVÍM...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Communio 3/2012 - Druhý příchod Kristův

Editorial////Téma////Ježíš Kristus parusiální – Spasitel, Stvořitel, Předurčený - Vojtěch Novotný//„Očekávejte a urychlu...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 1/2015 - Otče náš, jenž jsi na nebesích

Editorial//Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně//Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Je...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího

Doposud stále žijící spoluzakladatel slavné Nouvelle théologie se podrobně zamýšlí nad teo­logickým odkazem diskutované ...

-20% 375 Kč 300Do košíku
Skladem

-20 %
Skutky milosrdenství

Známá teoložka zkoumá, co vlastně jsou a kde se vzaly „skutky milosrdenství“, jaké jsou jejich teologické ko...

-20% 139 Kč 111Do košíku
Skladem

-20 %
Tomismus čtyřiadvaceti tezí

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. O...

-20% 245 Kč 196Do košíku
Skladem

-20 %
Salve - Revue pro teologii a duchovní život 3/12

Tomáš Petráček: Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem//Paul Vallely: Katolíkem v Anglii...

-20% 80 Kč 64Do košíku
Skladem

-20 %
Communio 2/2015 - Vnitřní modlitba

Editorial//Hans Urs von Balthasar: Křesťanská modlitba je odlišná//Jean Daniélou: Modlitba a Trojice//André Louf: Liturg...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Není skladem

-20 %
Dialog s Boží prozřetelností (3.vydání)

O jejím bohatém vnitřním životě vypovídá nejlépe tato kniha, Dialog s Boží Prozřetelností, tedy rozhovor, který Kateřina...

-20% 420 Kč 336Do košíku
Skladem

-20 %
Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6)

Předložený text zahrnuje tři studie o jezuitské spiritualitě: Několik poznámek k Božímu jednání uvnitř jezuitského teolo...

-20% 110 Kč 88Do košíku
Skladem

-20 %
Uvedení do teologie

Víra je základem a kořenem teologie. Tato vědecká disciplína je rozpracováním víry s pomocí lidského rozumu. Kniha pojed...

-20% 160 Kč 128Do košíku
Skladem

-20 %
O Boží moci III.

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahuj...

-20% 360 Kč 288Do košíku