Podobné produkty k titulu "Tvá blízkost je mé štěstí"


Skladem

-10 %
Moravské exultet

Životopis Aničky Zelíkové, karmelitky ve světě.

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Kniha o zakládání

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

-10% 199 Kč 179Do košíku
Není skladem

-10 %
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova

Monografie věnovaná významné osobonosti barokní spirituality

-10% 199 Kč 179Do košíku
Skladem

-10 %
Myšlenky a dopisy

Krátké texty velké karmelitánské světice moderní doby.

-10% 29 Kč 26Do košíku
Skladem

-10 %
Mariánská dogmata

Stručná práce věnovaná mariánským dogmatům

-10% 59 Kč 53Do košíku
Není skladem

-10 %
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Autor se nechává inspirovat příkladem života Terezie z Lisieux aby na něm ukázal postupné nacházení cesty duchovního dět...

-10% 145 Kč 131Do košíku
Skladem

-10 %
Vzpomínky na Editu Steinovou

Tato kniha je zajímavým a čtivým zdrojem informací o životních cestách velké karmelitánské osobnosti dvacátého století.

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem

-10 %
Modlitby

Nevím, zda jste se někdy snažili nějak zachytit cesty svého ztrácení a nacházení. Ale pokud ano, jistě oceníte jednoduch...

-10% 79 Kč 71Do košíku
Skladem

-10 %
Eliáš

Eliáši, kdybys tu byl a viděl, jak Baalovi služebníci vztyčují modly a zřizují posvátná návrší, jaké slovo by nám Bůh da...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem

-10 %
Modlitba Ježíšova

Zkoumáme-li svědectví o znění modliteb, jak je používali Otcové egyptské pouště, budeme dost překvapeni, že nalezneme vš...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Edita Steinová

Přehledná biografie doplněná množstvím obrazového materiálu.

-10% 199 Kč 179Do košíku
Skladem

-10 %
Anna od Ježíše - Sestra Marie

"Matka Anna je dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie. Je její první dcerou." Tak se vyjádřil sv. Jan od ...

-10% 159 Kč 143Do košíku
Skladem

-10 %
Učitel víry II

Jedni mají při vyslovení jeho jména pocit tajemna a nepřístupna, jiní považují znalost jeho díla pro duchovní život za z...

-10% 74 Kč 67Do košíku
Skladem

-10 %
Duha nad svatou zemí

Kniha seznamuje s životem "Malé arabky" - karmelitky sestry Marie od Ukřižovaného. Tato předchůdkyně sv. Terezie z Lisie...

-10% 49 Kč 44Do košíku
Skladem

-10 %
Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice

V samotě karmelitánského kláštera v Dijonu napsala v listopadu 1904 sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice podivuhodný te...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem

-10 %
Titus Brandsma

Často slýcháme mluvit o "novinářské etice". Žel, tento pojem zůstává většinou jen ozdobným rčením, které si málokdo zúča...

-10% 129 Kč 116Do košíku
Skladem

-10 %
Osvobození k radosti

Tato kniha předního anglického exercitátora a duchovního vůdce je důkazem, že i poselství mystika formátu svatého Jana o...

-10% 249 Kč 224Do košíku
Skladem

-10 %
Spiritualita Karmelu

Autor nás provází dějinami řádu od vzniku a prvních dochovaných zmínek o poustevnících na hoře Karmel. Zmiňuje neustálou...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Skladem

-10 %
Učitel víry III

Kdo a jaký je Bůh? Věčná otázka zaměstnávající člověka. Tím zajímavější je odpověď těch, kdo se s ním "setkali" - mystik...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-10 %
Temná noc

Spisy španělského karmelitána a učitele církve, jedné z nejvýraznějších osobností duchovní literatury.

-10% 120 Kč 108Do košíku
Skladem

-10 %
Krátké spisy a korespondence

Výbor z kratších textů kde se autor představuje jako originální myslitel a duchovní vůdce.

-10% 239 Kč 215Do košíku
Není skladem
Výprodej
Zlevněno

-70 %
Terezie a Lisieux

Výpravná publikace která mapuje životní osudy jedné z nejvýznamnějších představitelek karmelitánské spirituality. Bohatý...

-70% 450 Kč 135Do košíku
Skladem

-10 %
Cesta k duchovnímu realismu

Kniha se věnuje šancím které jsou nám nabízeny k prohlubování duchovního života.Touto šancí může být, dle otce Siona, do...

-10% 195 Kč 175Do košíku
Skladem
Zlevněno

-70 %
Učitelka prostoty

Sborník k stému výročí úmrtí sv. Terezie z Lisieux Články známých autorů (H. Urs von Balthasar, G. Gaucher, E. Richer) p...

-70% 149 Kč 45Do košíku
Skladem

-10 %
Putování k pravdě

Autor této knihy je mužem modlitby, naslouchání a kontemplace. V šestadvaceti úvahách dává čtenáři impuls, aby se dal na...

-10% 139 Kč 125Do košíku
Skladem

-10 %
Karmel v české církvi

Obsahem této publikace jsou dvě přednášky R.M. Valábka a M. Höslera, které zazněly při slavnostním setkání českých karme...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem

-10 %
Rozhovor s Bohem

Krátké texty které nás mohou inspirovat k modlitbě a rozjímání.

-10% 89 Kč 80Do košíku
Skladem

-10 %
Jan a Terezie - plameny lásky

Známý francouzský karmelitán se zamýšlí nad vlivem Jana od Kříže na život a spiritualitu jeho následovnice – Terezie z L...

-10% 129 Kč 116Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-10 %
Výstup na horu Karmel

Nejdelší a nejsystematičtější dílo klasika křesťanské mystiky obsahuje zcela zásadní nauku o duchovním životě: abychom m...

-10% 299 Kč 269Do košíku
Skladem

-10 %
Živý plamen lásky

Jestliže o celé nauce svatého Jana od Kříže jeden z jeho současníků právem prohlásil, že „tam, kde i ti nejskvělejší spi...

-10% 219 Kč 197Do košíku
Skladem

-10 %
Duchovní píseň

Další ze spisů Mystického učitele, španělského karmelitána a učitele církve, jedné z nejvýraznějších osobností křesťansk...

-10% 329 Kč 296Do košíku
Skladem

-10 %
Vybírám si všechno

Ti, kdo již četli některou z knih tohoto dominikána, asi tuší, že nepůjde o klasickou hagiografii. Jeho pohled není pohl...

-10% 195 Kč 175Do košíku
Není skladem

-10 %
Duchovní cvičení se sv.Terezií

Úvahy, které autor přednesl v rámci duchovních cvičení. Přestože byly původně určeny řeholníkům, mohou se stát inspirací...

-10% 109 Kč 98Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Alžběta od Nejsvětější Trojice

Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžbět...

-70% 149 Kč 45Do košíku
Skladem

-10 %
U Eliášova pramene

Tato kniha přináší zasvěcený a zároveň i čtivý pohled na dějiny karmelitánské spirituality. Život jednotlivých osobností...

-10% 139 Kč 125Do košíku
Není skladem

-10 %
Maria a Karmel

Tato kniha nás uvádí do studia a meditace o mariánském rozměru karmelitánského řádu. Prohlubuje vztah k té, kterou karme...

-10% 299 Kč 269Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Vstupuji do života

Jsou lidé považovaní církví za svaté vůbec "normální"? Povídají vtipy, když mají veselou náladu a bojují s chmurami, kdy...

-70% 229 Kč 69Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-10 %
Hrad v nitru

Vrcholné dílo sv. Terezie, věnované nauce o modlitbě. Pojednává postupně o všech stupních modlitby až po ty nejvyšší stu...

-10% 159 Kč 143Do košíku
Skladem
Zlevněno

-70 %
Nad Velepísní

Originál se nezachoval. Španělská inkvizice přísně stíhala komentáře Písně písní a když Terezie předložila spisek svému ...

-70% 189 Kč 57Do košíku
Není skladem

-10 %
Dopisy Terezie z Lisieux

Abbé Combesovi se podaří přemluvit po úporném boji sestru Jenovéfu, aby mu vydala všechny Tereziiny dopisy včetně dětský...

-10% 295 Kč 265Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-10 %
Život

Vlastní životopis svaté Terezie od Ježíše (1515–1582) je jedním z nejkrásnějších svědectví o lásce člověka k Bohu, o lid...

-10% 289 Kč 260Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Noc je mým světlem

Kniha vysvětluje, že temná noc je nevyhnutelnou etapou na cestě k Bohu. Je spojena s s očišťováním, mnohdy s utrpením, n...

-70% 169 Kč 51Do košíku