Podobné produkty k titulu "Hledejte moji tvář"


Není skladem

-10 %
Tváří v tvář

V dnešní době je málo autorů píšících o modlitbě, kteří by k nám promlouvali s větší přesvědčivostí než metropolita Anto...

-10% 139 Kč 125Do košíku
Není skladem

-10 %
V jámě lvové

Modlitba je v této knize prezentována jako vztah mezi člověkem a Bohem. Pro všechny, kteří tento vztah hledají, nebo ho ...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Modlitba mlčení

Autorka popisuje svoji cestu k účinné modlitbě a zkušenosti, které na této cestě učinila. Snaží se popsat "šíři" a "hlou...

-10% 109 Kč 98Do košíku
Skladem

-10 %
Křesťansky meditovat

Meditace a zamyšlení velkého teologa dvacátého století nad tím, jak hledat a nalézat v modlitbě a meditaci pravého Boha....

-10% 75 Kč 67Do košíku
Skladem

-10 %
Rozdávat z plnosti kontemplace

Otec Thomas Philippe OP (1905 – 1993) je zakladatelem komunit Archa, v nichž žijí společným životem lásky a kontemplace ...

-10% 139 Kč 125Do košíku
Není skladem
Zlevněno
Povrchové poškození
Žluté listy

-30 %
Putování k pravdě

Autor této knihy je mužem modlitby, naslouchání a kontemplace. V šestadvaceti úvahách dává čtenáři impuls, aby se dal na...

-30% 139 Kč 97Do košíku
Skladem
Poslední šance
Povrchové poškození
Žluté listy

-30 %
Slovník spirituality

111 monograficky zpracovaných hesel //*64 autorů včetně našich //*1500 tématických okruhů v rejstříku//Absolutno* Antino...

-30% 790 Kč 553Do košíku
Není skladem

-10 %
Úvod do Lectio Divina

"Lectio divina" je četba Písma svatého. Ale není to obyčejná četba, je to vnikání do Písma svatého až k jeho podstatě. C...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Duchovní jednání

Je vhodné, aby byl kněz také manažerem, stavitelem, ekonomem? Je nutné, aby byl úředníkem, organizátorem a obřadníkem? J...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Jeruzalém v dějinách spásy

Čtenář především užasne, že tuto knihu, prozrazující hlubokou a dopodrobna prorozjímanou znalost Písma svatého, nenapsal...

-10% 129 Kč 116Do košíku
Není skladem

-10 %
Tajemství radosti

Kniha vychází z encykliky Pavla VI. "Gaudete in Domino". Ukazuje na rozdíl mezi prchavými světskými potěšeními a požitky...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Osobní povolání

Věhlasný duchovní autor, indický jezuita, předkládá vlastní zkušenosti s ignaciánskými exerciciemi. Podněty obsažené v t...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Slova na kříži

Meditace nad výroky Pána Ježíše na kříži a jejich vztah ke svátostem.

-10% 35 Kč 32Do košíku
Není skladem

-10 %
Nový člověk, nová píseň

Dnes, kdy mnoho laiků má v rukou a modlí se liturgii hodin, ale musí se potýkat se starozákonními žalmy, je tato kniha d...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Současná spiritualita

Pater Cuskelly, významný profesor teologie, sestavil praktickou sumu duchovního života: syntézu teologie a psychologie, ...

-10% 199 Kč 179Do košíku
Není skladem

-10 %
Umění naslouchat

Tato publikace obsahuje další autentické texty otce Jeronýma a je tedy volným pokračováním knihy "Protože navždy tr...

-10% 52 Kč 47Do košíku
Není skladem

-10 %
Zůstávejte v pokoji

Meditativní text věnovaný sv. Františku a františkánské spiritualitě.

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Povolání k vydanosti

Kniha věnovaná tajemství povolání každého křesťana. Autor se zamýšlí nad tím jak tuto výzvu přijmout.

-10% 129 Kč 116Do košíku
Není skladem

-10 %
Dimenze lásky

Řada dopisů, projevů a promluv vztahujících se k různým projevům lásky, k postojům v lásce k bližnímu z nejrůznějších as...

-10% 149 Kč 134Do košíku
Není skladem

-10 %
Kněžské a řeholní povolání

Kniha vznikla na základě zkušeností autorů jako osob odpovědných za duchovní formaci a duchovní vedení.

-10% 42 Kč 38Do košíku
Není skladem

-10 %
Ty mě zkoumáš a znáš mě

Knížka je záznamem exercicií, které milánský arcibiskup, kardinál C. M. Martini dával žákům gymnázia diecézního semináře...

-10% 109 Kč 98Do košíku
Není skladem

-10 %
Trojitý věnec

Růžencová rozjímání jednoho z nejhlubších teologů 20. století kardinála Hanse Urs von Balthasara jsou příspěvkem k jeho ...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Skladem

-10 %
Můžeme se ještě změnit ?

Je vám třicet, čtyřicet nebo padesát let, v životě už dávno nejste začátečníky, dá se říci, že jste v životě přece jen n...

-10% 59 Kč 53Do košíku
Není skladem

-10 %
Milovat a trpět

V rozhovorech se svatým Pavlem od Kříže nám Martin Bialas umožňuje navštívit tak říkajíc "základní kurz" ve škole lidstv...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Obraťme se k Bohu

Text byl původně napsán anglicky na žádost přátel z ciziny. Překvapil mě zájem o něj jak v cizině, tak u nás, kde si jej...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky

Patří pobožnost Srdce Ježíšova k zastaralým formám duchovního života, které je třeba zrušit? Není pošetilé ji obhajovat ...

-10% 199 Kč 179Do košíku
Skladem

-10 %
Chudoba

V této knize se autor opět prokazuje jako jeden z proroků naší doby, který se nebojí nazývat věci jejich jménem a tepat ...

-10% 40 Kč 36Do košíku
Není skladem

-10 %
Zácvik do hry

"...život je hra, a kdo ji řádně svede, dospěje k cíli", tak zní začátek jedné písničky, kterou tak rádi zpívali němečtí...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíš v dnešní době

Autor představuje ve svých 12. příbězích Ježíše jako jednoho z nás. Podobenství, která se odehrávají v současném světě, ...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Scala Paradisi - Stupně k ráji

Malé pojednání Scala paradisi (někdy též nazývané Scala claustralium) je dopis, který napsal před rokem 1150 mladý kartu...

-10% 79 Kč 71Do košíku
Není skladem

-10 %
Žij svobodně

Svoboda se stala epochálním pojmem, který staví lidi před velké problémy, protože s ní přicházejí mnohé otázky. Jak dlou...

-10% 129 Kč 116Do košíku
Není skladem

-10 %
Na nemocné budou vkládat ruce

Je toto zaslíbení a poslání platné i dnes a v dnešní církvi, žijící uprostřed světa špičkové medicíny? Uprostřed světa l...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Cesta čekání. Cesta pokoje. Cesta moci

Chtěl bych vám na těchto stránkách nabídnout k zamyšlení věc, která mi leží na srdci již několik let - spiritualitu čeká...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem

-10 %
Blahoslavenství Ježíšova

S blahoslavenstvím je to u mnoha lidí stejné jako s Kafkovým zámkem: čím blíže se mu domníváme být, tím vzdálenější se n...

-10% 49 Kč 44Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Medžugorje - dny války

"Na těchto stránkách nehledejte profesionálně sestavený obraz politické situace v Bosně a Hercegovině, ještě méně pak od...

-70% 169 Kč 51Do košíku
Není skladem

-10 %
Malý úvod do víry

Cílem tohoto "malého úvodu" je představit prostřednictvím meditací nad jednotlivými články Apoštolského vyznání víry pro...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Malý úvod do křesťanského života

Jádrem křesťanské víry je tajemství Nejsvětější Trojice. Život křesťana ale není jen cestou k odhalení tohoto tajemství ...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Proč milovat Izrael

O lásce církve k Izraeli není žádných pochyb. U mnoha křesťanů však, bohužel, vzhledem k tomuto tématu přetrvává jistá n...

-10% 79 Kč 71Do košíku
Není skladem

-10 %
Strmou stezkou

Právě příroda byla prostředím, kde Ježíš v pohledu na stvořené věci tohoto světa uváděl své přátele do nejhlubších pravd...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Nejhlubší touhy

Autorka nás svojí knihou upozorňuje na dar spisů Mary Ward nejen svým sestrám z Institutu blahoslavené Panny Marie, ale ...

-70% 199 Kč 60Do košíku
Není skladem

-10 %
Být svobodný

Je možné, aby lidé konzumní společnosti, často znudění a deprimovaní, byli hluboce svobodní ve svém jednání a ve způsobu...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-10 %
Maria - růže tajemná

Když se ptáme v našich modlitbách, co je to pokora, Bůh nám ukazuje na Marii. Jak ale získat pokoru? Nestačí si říci: já...

-10% 89 Kč 80Do košíku
Není skladem

-10 %
Tři modlitby

Olivier Clément (1921), francouzský pravoslavný teolog a spisovatel, v této knížce komentuje tři modlitby. První je všek...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Rekolekce s Karlem Čapkem

Polský vysokoškolský profesor použil několik úryvků z Čapkova díla k cyklu úvah a meditací, které nám dávají poznat hlou...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Skladem

-10 %
Co dělá lidský život křesťanským

Písmo jde k jádru věci. Říká, kdo je člověk: Stvořený, Hříšník, Vykoupený. Co dělá jeho život křesťanským? Zvyky? Zbožn...

-10% 79 Kč 71Do košíku
Není skladem

-10 %
Modlitba Otčenáš

Výklad modlitby Páně, na které se sjednocují křesťané většiny denominací, od bratra ekumenické komunity.

-10% 79 Kč 71Do košíku
Není skladem

-10 %
Hledání odpovědi

Už řadu let vede otec Jacek Salij, člen dominikánského řádu, v polském měsíčníku W drodze (Na cestě) zajímavou rubriku. ...

-10% 149 Kč 134Do košíku
Není skladem

-10 %
Duch Otce a Syna

Touto drobnou teologickou studií přispívá autor do diskuse o tajemství Boží Trojice. Jeho úvahy nevybočují z rámce rozpr...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Modlitba v jazycích

V této knížečce hovoří autor o "daru jazyků" - o glosolalii - způsobem, který je srozumitelný nejširší čtenářs...

-10% 69 Kč 62Do košíku
Není skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Modlitba s Rogerem

Krátké texty bratra Rogera možná napoví, proč je Taizé nazýváno jedním z duchovních center Evropy.

-70% 89 Kč 27Do košíku
Není skladem

-10 %
Žena svého lidu

Biblické exercicie zaměřené na postavu Panny Marie. Neokázalá forma, kterou autor zvolil dává prostor pro zamyšlení a me...

-10% 149 Kč 134Do košíku
Není skladem

-10 %
Boží láska žije

Soubor příběhů a lidských osudů, které posloužili autorovi jako důkaz boží přítomnosti mezi námi.

-10% 54 Kč 49Do košíku
Není skladem

-10 %
Jako by viděl Neviditelného

Francouzský dominikán, misionář Jacques Loew prožil své obrácení k víře ve 25-ti letech. Pracoval a jako duchovní působi...

-10% 98 Kč 88Do košíku
Není skladem

-10 %
Sestra smrt

Ať chceme nebo nechceme, nejjistější věc v tomto životě je smrt. Nic nepomůže zahalovat ji diskrétním mlčením. Čím je a ...

-10% 79 Kč 71Do košíku
Není skladem

-10 %
Kdo je můj bližní ?

Kniha vznikla na základě otázek, se kterými se autor v rámci své pastorační činnosti setkal. Ukřivdění*odpuštění*usmířen...

-10% 119 Kč 107Do košíku
Není skladem

-10 %
Panenství

Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.

-10% 89 Kč 80Do košíku
Skladem

-10 %
Biblické obrazy o vykoupení

V tomto pojednání chce autor vylíčit spásnou zvěst Bible, aby se čtenář cítil být pozván k hledání biblické odpovědi na ...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Zničení člověka

Tak jako se například tělesa řídí zákonem zemské přitažlivosti, má svůj zákon i tvor jménem člověk. Staří myslitelé nazý...

-10% 99 Kč 89Do košíku
Není skladem

-10 %
Otče, odevzdávám se ti

Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli.Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení naprostého odevz...

-10% 75 Kč 67Do košíku
Skladem

-10 %
Duchovní terapie a křesťanská tradice

Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla ...

-10% 95 Kč 85Do košíku
Skladem

-10 %
Duchovní slovo pro dnes a zítra

Kniha promluv otce Jana Evangelisty Urbana, které míval v rámci teologicko-pastoračního kurzu v létech 1969 - 1972 v Pra...

-10% 249 Kč 224Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Řehole pro komunitu

„Augustin z Hippo (354-430) je všeobecně známý jako neklidný hledač pravdy, konvertita, biskup a učený teolog, málokdo h...

-70% 139 Kč 42Do košíku