Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Malí lidé v Novém zákoně

Erich Läufer
Info a běžná cena: brožovaná, 102 stran, 95 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2002
Objednací číslo: 10723
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
Malí lidé nemají v očích světa velkou váhu, v církvi by se ale mělo považovat takové označení za čestný titul. Tato čtivě napsaná kniha skýtá nekonvenční přístup k biblickým textům. Ve 26 kapitolách představuje několik „malých“, avšak pro Boží plán spásy nepostradatelných postav z Nového zákona, a přitom zároveň umožňuje nahlédnout do životních zvyklostí i všedního dne prvních křesťanů. Bližší seznámení s „malými lidmi“ se tak pro nás může stát laskavou pobídkou, abychom se s novým zaujetím ponořili do četby Písma svatého.
Tabita - Mrtvá je vzkříšena*Demetrios - Kovář, který zpracovává stříbro, podnítí dav ke vzpouře*Rodé - Vrátná nechá stát Petra přede dveřmi* Eneáš - Ochrnutý zakusí Petrovu moc*Foibé - Žena s nejlepším doporučením* Eutychos - Dítě Štěstěny vypadne z okna* Lydie - Obchodnice s purpurem se stane první evropskou křesťankou* Krispus - Představený synagogy se obrací ke Kristu* Gallio - Úředník zklame lůzu* Sosthenes - Představený synagogy dostane výprask* Pythie Filipská - Služka je uzdravena* Šimon Mág - Čaroděj chce rozšířit své podnikání* Jáson - Pohostinnost se trestá* Onezimus - Uprchlík z Kolos* Dvořan z Etiopie - Ministr je pokřtěn na okraji silnice* Šimon z Kyrény - Nedobrovolný pomocník při cestě na smrt* Agabos - Věštec špatných zpráv* Epafras - Schopný vůdce obce* Kornélius - Bohabojný voják* Klaudius Lysias - Tribun se stará o pořádek* Tertullus - Římský intrikánský advokát* Antonius Felix - Otrok se stane prokurátorem* Elymas - Čaroděj ztratí zrak* Dionysios – Areopagita - Radní najde cestu ke svatému Pavlovi* Priscilla a Akvila - Manželský pár ve službě svatého Pavla* Zacheus z Jericha - Malý muž, který nepřijde zkrátka.
Klíčová slova
bible-spiritualita
Nový zákon
Ukázky z knihy
Ukázka 1
O autorovi

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Läufer Erich 
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: bible-spiritualita Nový zákon
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu