Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Karmel ve Svaté zemi od počátků až po současnost

Silvano Giordano ed., Girolamo Salvatico - fotografie
Info a běžná cena: vázaná, 224 stran, 690 Kč
Vydáno: 2006
Objednací číslo: 10807
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Kniha umožňuje čtenáři seznámit se s dějinami řeholního řádu, který má svůj počátek ve Svaté zemi a na základě bohaté fotografické dokumentace poznat některé aspekty biblického prostředí, ve kterém zapustil své kořeny.
Dílo je výsledkem kolektivní spolupráce řady autorů, kteří využili poznatků mnoha studií sepsaných v průběhu 20. století. Umožňuje tak čtenářům znovu projít celé dějinné putování karmelitánské rodiny ve Svaté zemi od konce 12. století, v němž se řád zrodil, až po dnešní dny. Text doprovází bohatý fotografický materiál, který nejen dokumentuje památná místa, stavby a umělecká díla, ale přibližuje také současné působení bratří a sester Karmelu.
Klíčová slova
karmelitáni
Svatá země
Dobrozdání
Tato kniha umožňuje čtenáři seznámit se s dějinami jednoho řeholního řádu, který má svůj počátek ve Svaté zemi a na základě bohaté fotografické dokumentace poznat některé aspekty biblického prostředí, ve kterém zapustil své kořeny.
Karmel má dlouhou a slavnou historii. Na jeho počátku stojí prorok Eliáš, jenž se stal inspirací a světlem význačnému duchovnímu hnutí. První poustevníci na hoře Karmel netušili, že jejich rozhodnutí žít v poslušnosti vůči Kristu v jeho zemi se rozvine do mezinárodních souvislostí. V Karmelu vždycky existovalo napětí mezi vrcholem hory a městem, mezi zůstáváním s Bohem samotným a zůstáváním s druhými. Bylo to zdravé napětí, které dalo vzejít mnoha světcům a inspirovalo mnoho těch, kdo hledali Boha. Kniha vysvětluje význam symbolu hory Karmel pro sv. Terezii od Ježíše a pro sv. Jana od Kříže v jejich mystických spisech.
Dílo je výsledkem kolektivní spolupráce řady autorů, kteří využili poznatků mnoha studií sepsaných v průběhu 20. století. Umožňuje tak čtenářům znovu projít celé dějinné putování karmelitánské rodiny ve Svaté zemi od konce 12. století, v němž se řád zrodil, až po dnešní dny. Text doprovází bohatý fotografický materiál, který nejen dokumentuje památná místa, stavby a umělecká díla, ale přibližuje také současné působení bratří a sester Karmelu.[**]

 
Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Giordano Silvano  Salvatico Girolamo 
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: karmelitáni Svatá země
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu