Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

I dnes je den Boží

Rozjímání na celý rok
Wilfrid Stinissen
Info a běžná cena: vázaná, 422 stran, 179 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2004
Objednací číslo: 10721
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
"Knížka nabízí krátké čtení na každý den. Příslušná denní zamyšlení si můžete přečíst například před cestou do práce nebo večer před usnutím. Texty čerpají z mých kázání a přednášek z let 1969 až 1993. Jde o výbor, jejž upravila, nadpisy opatřila a doplnila moje dlouholetá spolupracovnice sestra karmelitka. Najdete tu 365 textů. Opatřili jsme je datem, některé jsou navíc obsahem určeny pro konkrétní den v roce." (z autorovy předmluvy)
 
  O autorovi

  Recenze
Wilfrid Stinissen

Když internetovému vyhledávači zadáte jméno Wilfrid Stinissen, najde vám spoustu odkazů na jeho knihy, ale jen málo cest k informacím o jeho osobě. A tak to má být. Vždyť autoři tu nejsou od toho, abychom se zajímali o ně samotné, ale o jejich dílo. Toto pravidlo samozřejmě neplatí absolutně - u světců nebo zvláštních Pánových svědků je tomu jinak -, ale i tak může být dobré se jím řídit. Pomůže nám totiž, abychom nesytili jen svou zvědavost, ale skutečně dali pokrm své duši, která hladoví po věcech podstatných.
A že Wilfrid Stinissen předkládá pokrm výživný, je nade vší pochybnost. Jeho knížky, třebaže povětšinou útlé, nejsou brožurkami na jedno použití. Stinissen se neodívá atributy a symboly velkého mistra, ale mistrem opravdu je. Avšak pozor: aby mistr přišel, musí být na zemi hlad po tom, co má povědět. Když je žák připraven, učitel se najde, praví jedno úsloví. Ten hlad dnes je. Možná ne takový jako ve zlatém věku španělské spirituality, kdy se - jak kdosi řekl - napsalo tolik knih o modlitbě jako o všech ostatních oborech, ale přece jen tu je. A protože jsme dnes vesměs cele zaměstnáni časnou činností, přicházejí učitelé, kteří nám jako Stinissen říkají, že čas tu není především proto, abychom něco vyráběli, nýbrž abychom se otevřeli Boží věčnosti.
Karmelitánský otec převor Stinissen je Švéd. Možná to někoho překvapí. Vždyť bychom čekali, že vykladači žhnoucí duchovnosti Karmelu budou přicházet spíše z horkých románských krajin než z chladné země bergmanovských pastorů. Ale je to jen další doklad toho, že touha, kterou Karmel vyjádřil radikálním zvoláním Chci vidět Boha!, jde napříč prostorem a časem a proznívá i u severských básníků a myslitelů, z nichž Stinissen rád cituje.
Otec Stinissen je dobrý pedagog. To se pozná podle toho, že čtenáře vede krátkou cestou k podstatě a že nauku duchovních autorit, o které se sám opírá, převádí do dnešního denního života. V tom je mu velkou pomocnicí svatá Terezie z Lisieux. V souvislosti s touto světicí ostatně cituje slova jedné švédské autorky:

Tato drobná řeholnice... skoncovala přesně s tím, proti čemu velmi hlučně bouřil Luther: s požadavkem, že člověk musí vykonat velké činy, aby si zasloužil lásku Boží...
Avšak jakkoli je Stinissen karmelitán každým coulem - a možná právě proto - , je mu blízká i každá spiritualita, která člověka vede přímou cestou do hlubin. A to včetně duchovnosti pravoslavné. Z ní vychází i jeho knížečka Modlitba Ježíšova, ve které vedle propojení této pravoslavné formy modlitby s tradicí Karmelu najdeme i praktické rady, jak se vpravdě promývat vzýváním Ježíšova jména.
Těžištěm většiny Stinissenových knih je však duchovnost západní - či přesněji duchovnost, která se vyjadřuje západním pojmovým aparátem, neboť podstata je vždy táž. Vynikající je například dílo Noc je mým světlem, v němž se Stinissen zabývá tématem na první pohled zajímavým pouze pro mystiky v úzkém slova smyslu, a sice duchovní nocí. Tento první pohled je však mylný, a autor se to snaží ukázat. V souladu s velkým "demokratizátorem" hlubokého vnitřního života, francouzským karmelitánem Marií-Eugenem od Dítěte Ježíše, tvrdí, že všichni křesťané jsou potenciální mystikové a že cílem jeho knihy je přispět k tomu, aby se možnost stala skutečností.
Velkým přínosem je rovněž čtivé dílko Věčnost uprostřed času, z něhož jsme už krátce citovali. Stinissen jím chce čtenářům pomoci, aby osobně poznali, že čas je Boží dar a že jsou momenty, kdy se náš čas protíná s věčností. A momentem všech těchto momentů je liturgie.
Kdo by chtěl sice krátké, ale hutné hutné podněty pro denní rozjímání, může sáhnout po souboru Stinissenových zamyšlení I dnes je den Boží.
Nezbývá nám než tohoto autora doporučit všem, kdo si přejí, aby se v nich Duch Boží zabydlel. A pokud je četba Stinissenových dílek přivede k tomu, aby sáhli po spisech Terezie z Avily, Jana od Kříže a Terezie z Lisieux, tím lépe.

České překlady knih Wilfrida Stinissena již několik let vydává Karmelitánské nakladatelství. Zatím jich vyšlo sedm. [ Stejskal Jiří, Radio Proglas]

Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Stinissen Wilfrid 
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu